Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth

 

Chronique d'Égypte

 

ISSN 0009-6067

 

Manuscripten en recensie-exemplaren (evenals aanvragen om abonnement) dienen gestuurd te worden naar:

Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth

Jubelpark 10 - B-1000 Brussel (BELGIË)

Telefoon: +32 (0)2 741 73 64 - Fax: +32 (0)2 733 77 35

e-mail: aere.egke@kmkg-mrah.be

 

Giro (bpost bank): 000-0058725-40

(IBAN: BE 02 0000 0587 2540 - BIC: BPOTBEB1)

 

Jaarabonnement - EUR 80
Losse nummers: 1-20 (behalve: 1, 3, 5, 7) - EUR 20 per fasc.
Losse nummers: 21 en volgende (behalve: 63-68) - EUR 40 per fasc.
Index: I-X - EUR 10
Index: XI-XXXV - EUR 10
Index: XXXVI-L - EUR 10

Leden van het Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth (contributie: minimum EUR 56) ontvangen het tijdschrift gratis (behalve de portokosten).

"Brepols Periodica Online" geeft elektronisch toegang tot alle verschenen nummers van het tijdschrift. - brepols.metapress.com/journals

 

Het tijdschrift wordt uitgegeven met de steun van de "Universitaire Stichting", van het "Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS)" en van het "Ministère de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles". Het telt jaarlijks ongeveer 400 bladzijden.

 

Hoofredacteur: Alain MARTIN

Redacteurs:

Faraonisch Egypte: Luc LIMME (Adjunct-redacteur: Luc DELVAUX)

Grieks-Romeins Egypte: Alain MARTIN (Adjunct-redacteur: Katelijn VANDORPE)

Christelijk en Arabisch Egypte: Alain DELATTRE

Redactieadviseurs:

De leden van de Raad van Bestuur van het Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth en:

Peter DER MANUELIAN (Tufts University, Massachusetts), Didier DEVAUCHELLE (Université Charles-de-Gaulle Lille 3), Maryline PARCA (University of Illinois, Urbana-Champaign, Associate Professor Emerita), Stephen QUIRKE (University College London), Fabian REITER (Staatliche Museen zu Berlin), Simona RUSSO (Istituto Papirologico "Girolamo Vitelli", Firenze), Maren SCHENTULEIT (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Gertrud van LOON (Katholieke Universiteit Leuven).

Aanwijzingen aan de auteurs: klik hier.

 

Inhoudsopgave van de laatste afleveringen

 

Terug naar: egke